Woninguitbreiding Weg door Jonkerbos Nijmegen

Een, van origine, bestaand karakteristiek klein woonhuis met veel bestaande uitbouwen op de begane grond, wordt uitgebreid aan de achterzijde op de verdieping over de bestaande uitbouwen heen. Het ontwerp is afgestemd aan de vorm van het bestaande originele woonhuis. De toegepaste materialisering is geheel eigentijds met een karakteristiek resultaat. Voor de verdiepinguitbreiding is een op zich zelf staande constructie ontworpen die ervoor zorgt dat voor de bestaande uitbouwen geen aanpassingen nodig waren. Kostentechnisch interessant bouwen.