Bouw bedrijfspand met kantoor/loodsfunctie

Op het bedrijventerrein Haven te Cuijk is Fleuren  Tankopslag BV gevestigd aan de Havenlaan. Op het perceel zijn de bedrijfsmatige opslagtanks reeds enkele jaren geleden gerealiseerd. Het bedrijf vestigt op deze lokatie een nieuw bedrijfspand met bedrijfskantoorruimte en loodsruimte. De lokatie van het bedrijfspand is bij de perceelsentree gesitueerd. Met vorm en functie als uitgangspunt is het ontwerp modern vormgegeven qua plattegrond volume en materialisering, passend bij de bedrijfslokatie en als visitekaartje voor het bedrijf zelf.