Bouw bedrijfspand Bollenkweker in Heumen

Een nieuwe agrarisch industrieel bedrijfspand voor een bollen- en bloementeelt, kweker- en verwerkingsbedrijf wordt gebouwd op de lokatie van een voormalig varkenshouderij. De opgave is om de grote schuur qua maat en schaal passend in de omgeving op te laten gaan. Visuele beeldmiddelen om de beoogde schaalverkleining te realiseren is toegepast in het ontwerp door in de kopgevels twee kleinere kapvormen uit de hoofdkapvorm te laten steken. Door het gebruik van meerdere kleuren gevelmetselwerk is deze schaalverkleining in de gevels verder visueel geaccentueerd.